SER, ESTAR, TENER

ZASTOSOWANIE SER , ESTAR , TENER - w skrócie


 SER stosujemy do:
 • mówienia o niezmiennych cechach charakterystycznych danej osoby lub rzeczy takich jak: cechy charakteru , kolor , materiał wykonania, rozmiar, wielość, stałe cechy wyglądu )
  Mónica es muy guapa y inteligente. - Monika jest bardzo ładna i inteligentna.
 • do mówienia o rzeczach, które się względnie nie zmieniają w dłuższym okresie czasu takich jak zawód
  ¿Qué eres? - Co robisz? (pytanie o zawód)
  Soy fontanero. - Jestem hydraulikiem.
 • gdy mówimy o pochodzeniu jakiejś rzeczy lub osoby oraz czyjejś narodowości
  ¿De dónde es ella? - Skąd ona pochodzi?
  Ella es de Polonia. - Ona jest z Polski.
 • gdy chcemy przypisać komuś posiadanie
  Este perro es de Pedro. - Ten pies jest (należy do) Piotra.
 • gdy mówimy o godzinie lub podajemy datę
  Pedro es católico. - Piotr jest katolikiem.
  Es la una. - Jest pierwsza.
 • do wyrażenia czyjejś przynależności religijnej, poglądów politycznych
  ¿Qué hora es? - Która jest Godzina?
  Es la una. - Jest pierwsza.
 • gdy mówimy o koligacjach i współzależnościach rodzinnych
  Pedro es el hermano de Mónica. - Piotr jest bratem Moniki.

ESTAR stosujemy do:

 • mówienia o stanach przejściowych: choroba, zmęczenie, samopoczucie, tymczasowa zmiana wyglądu
  Pedro está enfermo. - Pedro jest chory. (stan tymczasowy)
  Pedro está cansado. - Pedro jest zmęczony. (stan chwilowy)
 • gdy mówimy o czyimś emocjonalnym zachowaniu, które uznajemy za nie codzienne i tymczasowe
  Pedro está nervioso. - Pedro jest (zachowuje się) nerwowy. (normalnie jest człowiekiem opanowanym)
 • gdy mówimy o aktualnym miejscu pobytu kogoś lub miejscu znajdowania się jakiejś rzeczy
  ¿Dónde estás? - Gdzie jesteś? (obecnie)
  Estoy en España. - Jestem w Hiszpanii.

TENER stosujemy do:

 • wyrażenia posiadania przy opisywaniu wygladu, np. że posiada niebieskie oczy , długie włosy , posiada okulary ( można również powiedzieć LLEVAR - nosi okulary) opisu ubioru itd.
 • do informowania na temat czyjegoś wieku np. Tengo 16 años - Mam 16 lat

Musimy pamiętać o tym iż SER i ESTAR odmieniają się w sposób nieregularny:

ser

soy
eres
es
somos
sois
son

estar

estoy
estás
está
estamos
estáis
están


Poniżej przedstawimy przykładowe porównanie czasowników SER i ESTAR. Jak już pisaliśmy SER używamy gdy mówimy o cechach danej osoby lub rzeczy, które są w pewnym stopniu stałe, trwałe i charakterystyczne dla niej w dłuższym okresie czasu, lub w ogóle nie zmienne. Natomiast ESTAR używamy do mówienia o tymczasowych, przejściowych stanach.

por ejemplo:
El caballo es tranquilo. - Koń jest spokojny.
El caballo está tranguilo. - Koń jest (zachowuje się) spokojny. (normalnie taki nie jest)