GUSTAR

Gustar - to czasownik, który oznacza w języku polskim tyle co "lubić" , "podobać się". W normalnym użyciu czasownik ten jest odpowiednikiem angielskiego "please". Gustar jest czasownikiem regularnym i ze względu na końcówkę -ar odmieniamy go zgodnie z zasadami odmiany czasowników regularnych w tzw. I KONIUGACJI.

Przykładowa odmiana GUSTAR w czasie Presente
yo
gusto
gustas
él/ella/Ud.
gusta
nosotros/-as
gustamos
vosotros/-as
gustáis
ellos/ellas/Vds.
gustan

UWAGA!

Czasownik GUSTAR jest bardzo często używany do mówienia o tym co lubimy i czego nie lubimy. Przyjmuje on w tym przypadku znaczenie podobne do angielskiego czasownika "like". Odmiana czasownika Gustar w tym przypadku różni się od tradycyjnej odmiany. W konstrukcji zdań tego typu stosujemy odpowiednio odmieniony zaimek i najczęściej 3 osobę liczby pojedynczej lub mnogiej Gustar odmienianą w czasie Presente. Aczkolwiek użycie w tym kontekście czasownika odmienionego w innej osobie niż trzeciej też jest możliwe.

por ejemplo:
Megustas tú - Lubię Cię

GUSTAR
me gusta
te gusta
le gusta
nos gusta
os gusta
les gusta

Me gusta pasear por el parque. - Lubię spacerować po parku.

Nos gusta esta película. - Podoba się nam ten film.


Uwaga!

Gdy po czasowniku GUSTAR występuje dowolny czasownik w formie bezokolicznikowej lub rzeczownik w liczbie pojedyńczej , GUSTAR przyjmuje formę GUSTA.

Gdy natomiast po czasowniku GUSTAR występuje rzeczownik w liczbie mnogiej jako dopełnienie używamy 3 osoby liczby mnogiej GUSTAN.

No me gustan las películas americanas. - Nie podobają mi się filmy amerykańskie.


OKREŚLENIE OSOBY

W celu lepszego podkreślenia podmiotu o którym mówimy, że coś lubi czy nie lubi stosujemy:
A + Podmiot (imię, nazwisko, zaimek dzierżawczy).

Por ejemplo:

A mi me gusta esta película.

A Pedro le gusta la musica americana.