MUY/MUCHO

W tym dziale przedstawimy zasady stosowania w języku hiszpańskim 2 słówek są to muy i mucho. To pierwsze można by przetłumaczyć najprościej jako bardzo a drugie jako dużo lub bardzo w zależności od użycia. Najlepiej przeanalizować to na przykładach.


MUYMUY {
Muy + Przymiotnik
Muy + Przysłówek


Muy jest nieodmienny i używa się go z przymiotnikami oraz przysłówkami.

Por ejemplo:

Estoy muy cansado, me voy a dormir.
(Jestem bardzo zmęczony, pójdę spać.)

Estamos muy alegres que vais a visitarnos.
(Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nas odwiedzicie.)

Trabajas muy lento. ¡Muevete!
(Pracujesz bardzo powoli. Rusz się!)

Vivo muy cerca de aqui.
(Mieszkam bardzo blisko stąd.)MUCHO

MUCHO {
Mucho (-a,-os, -as) + Rzeczownik
Czasownik + Mucho

Mucho ( -a, -os, -as) odmienia się przez rodzaje i liczby jeśli łączy się z rzeczownikami.

Por ejemplo:

Vivió aquí por muchos años.
(Mieszkał tu przez wiele lat.)

Ha dicho muchas cosas interesantes.
(Mówił dużo interesujących rzeczy.)


Mucho nie odmiania się w momencie gdy występuje po czasowniku. Pełni wtedy funkcję przysłówka.

Por ejemplo:

Sara no come mucho.
(Sara nie je dużo.)

No fumo mucho. Sólo un cigarillo por día.
(Nie palę dużo. Tylko jednego papierosa dziennie.)