Parafrazy

W tym dziale zaprezentuje parafrazy hiszpańskie.

ESTAR + Gerundio

Konstrukcja ESTAR + Gerundio nazywana bywa również Presente Continuo. Używana jest do mówienia o czynności majacej miejsce w momencie mówienia.


KONSTRUKCJA ZDANIA

(Podmiot) + ESTAR + Gerundio + dopełnienie.

Podmiot jak zwykle występuje w języku hiszpańskim opcjonalnie.

ESTAR czyli jeden z hiszpańskich czasowników oznaczających być obok SER i HABER. W przypadku tej perafrazy musi on zostać odpowiednio odmieniony czasie Presente.

Gerundio jest to hiszpański odpowiednik angielskiego gerund. Tworzy się je przez dodanie do podstawy czasownika odpowiedniej końcówki.


ODMIANA ESTAR

Odmiana ESTAR przez osoby w czasie Presente
yo
ESTOY
tu
ESTAS
el/ella/Vd.
ESTA
nosotros/-as
ESTAMOS
vosotros/-as
ESTAIS
ellos/ellas/Vds.
ESTAN

TWORZENIE GERUNDIO

Tworzenie Gerundio jest bardzo proste, polega na dodaniu odpowiedniej końcówki do tematu czasownika, w zależności od końcówki bezokolicznika, a co za tym idzie w zależności od przynależności do danej grupy czasowników.

1. Koniugacja -AR

Do tematu czasownika zakończonego na -ar dodajemy końcówkę -ando.

CANTAR
CANTANDO


2. i 3. Konugacja -ER , -IR

W przypadku tych grup, czyli czasowników zakończonych odpowiednio na -er, -ir do tematu dodajemy -iendo.

BEBER
BEBIENDO
VIVIR
VIVIENDO


Nieregularne formy gerundio

 • Czasowniki z obocznością O => U

  PODER
  PUDIENDO
  MORIR
  MURIENDO
  DORMIR
  DURMIENDO

 • Czasowniki z obocznością E => I
  U całej 3 grupy koniugacyjnej czasowników u których pojawia się E przed IR następuje oboczność zgodna z poniższymi przykładami.

  MENTIR
  MINTIENDO
  SERVIR
  SIRVIENDO
  DECIR
  DICIENDO


 • Oboczność I => Y (-YENDO)
  Oboczność taka występuje u czasowników grupy 2 i 3 zakończonej odpowiednio na -ER, -IR . Zasadniczo ma ona miejsce u tych które kończą się samogłoską.

  LEER
  LEYENDO
  CONSTRUIR
  CONSTRUYENDO
  TRAER
  TRAYENDO
  IR
  YENDO
  OIR
  OYENDO


ZASTOSOWANIE

Perafrazy ESTAR + Gerundio używamy w nastepujacych przypadkach:

 1. Do mówienia o czynności chwilowej.
 2. Do pytania o wykonywaną przez kogoś czynność, działalność w danym momencie.
 3. Do wyrażania postępu w jakimś działaniu, jakiejś czynności

  Me estoy acercando. - Nadchodzę.

  Me estoy emborrachando. - Upijam się.

 4. Do wyrażania stanu przejściowego.

  Vivo en Inglaterra, pero ahora estoy viviendo en España
  ( Mieszkam w Angli, ale teraz(tymczasowo) mieszkam w Hiszpanii. ) 5. Do wyrażania czynności, która trwa do chwili mówienia. W tym przypadku używa się takich zwrotów jak:
  1. últimamente - ostatnio
  2. desde hace unos días - od kilku dni
Últimamente estoy estudiando español
( Ostatnio ucze się hiszpańskiego.)CZASOWNIKI ZWROTNE

Zaimki zwrotne (Los pronombres reflexivos) występujące z czasownikami zwrtonymi w przypadku tej konstrukcji podczas odmiany przez osoby mogę być postawione przed czasownikem ESTAR, czyli na początku perafrazy lub też mogą powędrować na koniec perafrazy i przyłączyć się w odpowiednio odmienionej formie do Gerundio.

por ejemplo:

Me estoy duchando

Estoy duchándomeBibliografia
timandangela.org.uk

HABER QUE

KONSTRUKCJA ZDANIA

(Podmiot) + HABER + QUE + BEZOKOLICZNIK + ....

Podmiot jak zwykle występuje w języku hiszpańskim opcjonalnie.

HABER czyli jeden z hiszpańskich czasowników, oznacza być. W przypadku tej perafrazy musi on zostać odpowiednio odmieniony w odpowiednim czasie.

Pamiętaj, że po konstrukcji HABER QUE czasownik występuje w formie bezokolicznikowej, jeżeli jest to czasownik zwrotny odmianie ulega tylko sam zaimek zwrotny, jednak pozostaje on przyklejony na końcu bezokolicznika.


ODMIANA HABER

HABER jest czasownikiem nieosobowym i w zdaniu przyjmuje forme 3 osoby liczby pojedyńczej - HAY (Presente)
Czasownik może być również stosowany w czasach przeszłym w tedy po przetłumaczeniu będzie oznaczał Trzeba było, jak i w czasach przyszłych tłumaczony jako Trzeba będzie.


ZASTOSOWANIE

Konstrukcja HABER QUE używana jest do mówienia podobnie jak tener que + infinitivo o przymusie, potrzebie, konieczności, powinności jak również o przypuszczeniach. Jednak zasadnicza różnica jest taka, że jest to konstrukcja bezosobowa, która nie wskazuje nam żadnej konkretnej osoby. Czyli stosujemy ją gdy chcemy powiedzieć coś w sposób ogólny nie wskazując adresata naszej wypowiedzi. Na język polski tłumaczymy tę konstrukcję w sposób nieosobowy, za pomocą słowa 'Trzeba', 'Trzeba było', 'Trzeba będzie' w zależności od użytego czasu. Najczęściej stosuje się ją w czasie teraźniejszym jako HAY QUE + INFINITIVO


PRZYKŁADY

Hay que limpiar el piso. Trzeba posprzątać w mieszkaniu.

Hay que leer este libro y tomar apuntes. Trzeba przeczytać tę książkę i zrobić notatki.

Habrá que comprar pan. Trzeba będzie kupić chleb.

IR A + INFINITIVO

Peryfraza IR A + INFINITIVO wyraża czynność przyszłą, czyli zastępuje czas przyszły w języku potocznym. Może również wyrażać zamiar.

Voy a comprar un pan. - Idę kupić cheleb. ( =Mam zamiar to zrobić)


KONSTRUKCJA ZDANIA

(Podmiot) + IR + A + BEZOKOLICZNIK + ....

Podmiot jak zwykle występuje w języku hiszpańskim opcjonalnie.

IR czyli jeden z hiszpańskich czasowników, oznacza iść. W przypadku tej perafrazy musi on zostać odpowiednio odmieniony czasie Presente.

Pamiętaj, że po konstrukcji IR A czasownik występuje w formie bezokolicznikowej.


ODMIANA IR

Odmiana IR przez osoby w czasie Presente
yo
VOY
tu
VAS
el/ella/Vd.
VA
nosotros/-as
VAMOS
vosotros/-as
VAIS
ellos/ellas/Vds.
VAN


ZASTOSOWANIE

Perafrazy IR A + INFINITIVO używamy w nastepujacych przypadkach:

 1. Do wyrażania zamiaru wykonania czynności przyszłej, często częściej stosujemy w mowie potocznej niż Futuro Imperfecto. Dla osób znających język angielski analogiczną konstrukcją jest angielska perafraza to be going to do something (in the near future).

  Vamos a salir de casa. - Wyjdziemy z domu.

  Voy a comprar una bombonera. - Kupie bombonierkę


 2. Konstrukcję tą możemy stosować również w innych czasach, nie tylko czasie Presente, jednak w takim przypadku musimy odpowiednio odmienić czasownik IR zgodnie z zasadami odmiany w danym czasie.

  Iban a salir cuando sonó el teléfono. - Zamierzaliśmy wyjść, kiedy zadzwonił telefon.
OKREŚLNIKI CZASU

Z czasem tym często stosujemy następujących określinków czasu:

HOY
DZISIAJ
MAÑANA
JUTRO
MÁS TARDE
PÓŹNIEJ
ESTA TARDE
TEGO POPOŁUDNIA
EL MES QUE VIENE
W PRZYSZŁYM MIESIĄCU
LA SEMANA QUE VIENE
W PRZYSŁYM TYGODNIU
EL AÑO QUE VIENE
W PRZYSZŁYM ROKU
MAÑANA POR LA NOCHE
JUTRO WIECZOREM

TENER QUE

Konstrukcja TENER QUE używana jest do mówienia o przymusie, potrzebie jak również o przypuszczeniach.

Tengo que comprarme un coche nuevo. - Muszę sobie kupić nowy samochód. (= jest mi potrzebny nowy samochód.)


KONSTRUKCJA ZDANIA

(Podmiot) + TENER + QUE + BEZOKOLICZNIK + ....

Podmiot jak zwykle występuje w języku hiszpańskim opcjonalnie.

TENER czyli jeden z hiszpańskich czasowników, oznacza mieć. W przypadku tej perafrazy musi on zostać odpowiednio odmieniony w odpowiednim czasie.

Pamiętaj, że po konstrukcji TENER QUE czasownik występuje w formie bezokolicznikowej, jeżeli jest to czasownik zwrotny odmianie ulega tylko sam zaimek zwrotny, jednak pozostaje on przyklejony na końcu bezokolicznika.


ODMIANA TENER

Odmiana TENER przez osoby w czasie Presente
yo
TENGO
tu
TIENES
el/ella/Vd.
TIENE
nosotros/-as
TENEMOS
vosotros/-as
TENEIS
ellos/ellas/Vds.
TIENEN

Czasownik Tener może być odmieniany również w innych czasach , niepodajemy jednak tutaj tej informacji można ją bowiem znaleść zapoznając się z zasadami tworzenia poszczególnych czasów na naszej stronie w dziale o czasach hiszpańskich.ZASTOSOWANIE

Konstrukcja TENER QUE używana jest do mówienia o przymusie, potrzebie, konieczności, powinności jak również o przypuszczeniach.