ESTAR + Gerundio

Konstrukcja ESTAR + Gerundio nazywana bywa również Presente Continuo. Używana jest do mówienia o czynności majacej miejsce w momencie mówienia.


KONSTRUKCJA ZDANIA

(Podmiot) + ESTAR + Gerundio + dopełnienie.

Podmiot jak zwykle występuje w języku hiszpańskim opcjonalnie.

ESTAR czyli jeden z hiszpańskich czasowników oznaczających być obok SER i HABER. W przypadku tej perafrazy musi on zostać odpowiednio odmieniony czasie Presente.

Gerundio jest to hiszpański odpowiednik angielskiego gerund. Tworzy się je przez dodanie do podstawy czasownika odpowiedniej końcówki.


ODMIANA ESTAR

Odmiana ESTAR przez osoby w czasie Presente
yo
ESTOY
tu
ESTAS
el/ella/Vd.
ESTA
nosotros/-as
ESTAMOS
vosotros/-as
ESTAIS
ellos/ellas/Vds.
ESTAN

TWORZENIE GERUNDIO

Tworzenie Gerundio jest bardzo proste, polega na dodaniu odpowiedniej końcówki do tematu czasownika, w zależności od końcówki bezokolicznika, a co za tym idzie w zależności od przynależności do danej grupy czasowników.

1. Koniugacja -AR

Do tematu czasownika zakończonego na -ar dodajemy końcówkę -ando.

CANTAR
CANTANDO


2. i 3. Konugacja -ER , -IR

W przypadku tych grup, czyli czasowników zakończonych odpowiednio na -er, -ir do tematu dodajemy -iendo.

BEBER
BEBIENDO
VIVIR
VIVIENDO


Nieregularne formy gerundio

 • Czasowniki z obocznością O => U

  PODER
  PUDIENDO
  MORIR
  MURIENDO
  DORMIR
  DURMIENDO

 • Czasowniki z obocznością E => I
  U całej 3 grupy koniugacyjnej czasowników u których pojawia się E przed IR następuje oboczność zgodna z poniższymi przykładami.

  MENTIR
  MINTIENDO
  SERVIR
  SIRVIENDO
  DECIR
  DICIENDO


 • Oboczność I => Y (-YENDO)
  Oboczność taka występuje u czasowników grupy 2 i 3 zakończonej odpowiednio na -ER, -IR . Zasadniczo ma ona miejsce u tych które kończą się samogłoską.

  LEER
  LEYENDO
  CONSTRUIR
  CONSTRUYENDO
  TRAER
  TRAYENDO
  IR
  YENDO
  OIR
  OYENDO


ZASTOSOWANIE

Perafrazy ESTAR + Gerundio używamy w nastepujacych przypadkach:

 1. Do mówienia o czynności chwilowej.
 2. Do pytania o wykonywaną przez kogoś czynność, działalność w danym momencie.
 3. Do wyrażania postępu w jakimś działaniu, jakiejś czynności

  Me estoy acercando. - Nadchodzę.

  Me estoy emborrachando. - Upijam się.

 4. Do wyrażania stanu przejściowego.

  Vivo en Inglaterra, pero ahora estoy viviendo en España
  ( Mieszkam w Angli, ale teraz(tymczasowo) mieszkam w Hiszpanii. ) 5. Do wyrażania czynności, która trwa do chwili mówienia. W tym przypadku używa się takich zwrotów jak:
  1. últimamente - ostatnio
  2. desde hace unos días - od kilku dni
Últimamente estoy estudiando español
( Ostatnio ucze się hiszpańskiego.)CZASOWNIKI ZWROTNE

Zaimki zwrotne (Los pronombres reflexivos) występujące z czasownikami zwrtonymi w przypadku tej konstrukcji podczas odmiany przez osoby mogę być postawione przed czasownikem ESTAR, czyli na początku perafrazy lub też mogą powędrować na koniec perafrazy i przyłączyć się w odpowiednio odmienionej formie do Gerundio.

por ejemplo:

Me estoy duchando

Estoy duchándomeBibliografia
timandangela.org.uk