Adverbio - Przysłówki w języku hiszpańskim

Adverbio to po hiszpańsku "Przysłówek" jest to część mowy, która odpowiada na pytanie JAK? i służy do opisywania czasowników. (Iść (jak?) szybko.)

W przypadku przysłówków podobnie jak w przypadku przymiotników możliwe jest stosowanie kwantyfikatorów, które mają na celu wzmocnić ich znaczenie.
por ejemplo: muy + adjetivo/adverbio = muy rápido/muy rápidamente PRZYSŁÓWKI SPOSOBU

Przysłówki sposobu są to przysłówki pochodzące od przymiotników. Tworzymy je dodając do przymiotnika rodzaju żeńskiego końcówkę -mente.

rapido - rapida - rapidamente
szybki - szybka - szybko

facil - facil - facilmente
łatwy - łatwa - łatwo

PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI

Siempre
Zawsze
Casi Siempre
Prawie Zawsze
Normalmente
Zwyczajnie
A Menudo
Często
A Veces
Czasami
Casi Nunca
Prawie Nigdy
Nunca
Nigdy

 


PRZYSŁÓWKI CZASU

Ahora
Teraz
Ahora mismo
W tym momencie
Temprano
Wcześnie
Tarde
Późno
Hoy
Dzisiaj
Mañana
Jutro
Ayer
Wczoraj
Anteayer
Przedwczoraj
Proximamente
Wkrótce
Antes
Przedtem
Anoche
Wczoraj wieczorem
Aún
Jeszcze
Cuando
Kiedy, Gdy
Después
Potem
Entonces
Wtedy
Jamás
Nigdy
Luego
Później
Mientras
Tymczasem
Ya
Już

Często spotykane są również zwroty przysłówkowe:

La semana que viene
W następnym tygodniu
El año que viene
W przyszłym roku
Dentro de dos años
Za dwa lata
La semana pasada
W zeszłym tygodniu
Por la mañana
Rano
PRZYSŁÓWKI MIEJSCA

Aquí
Tutaj
Allí
Tam
Allá
Tam
Fuera
Nazewnątrz
Abajo
Na dole
Arriba
Na górze
Delante
Przed
Adelante
Naprzód
Alrededor
Dookoła
Antes
Przedtem
Atrás
Z tyłu
Cerca
Blisko
Debajo
Pod
Donde
Gdzie
Encima
Na
Enfrente
Naprzeciw
Lejos
Daleko
Entre
PomiędzyPRZYSŁÓWKI ILOŚCI

Algo
Coś
Nada
Nic
Apenas
Ledwo
Bastante
Dość
Casi
Prawie
Cuanto
Ile
Demasiado
Zbyt
Más
Bardziej
Menos
Mniej
Mucho
Dużo
Poco
Mało, Trochę
Todo
Wszystko
Sólo
Tylko
Mitad
Połowa
Tan
Takbardzo, Tak
Tanto (~… como… )
Tyle (Tyle...ile...)PRZYSŁÓWKI SPOSOBU

Así
Tak, W ten sposób
Bien
Dobrze
Mal
Źle
Como
Jak
Casi
Prawie
Despacio
Powoli
Rápido
Szybko
Lento
Wolno
Deprisa
Pośpiesznie
Mejor
Lepiej
Excelente
Wyśmienicie


PRZYSŁÓWKI PRZECZENIA

No
Nie
Nunca
Nigdy
Tampoco
Także nie
Jamás
NigdyPRZYSŁÓWKI PYTAŃ

Que
Co
Porque
Dlaczego
Acaso
Może